Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost JPOIII

    

 Jsme tu a budeme stále – HASIČI JPO III Rudník - Arnultovice

     S pomalým odchodem zimy, přichází každoroční maraton, kterým musí každý člen výjezdové skupiny projít, bez toho se nesmí účastnit zásahu, technických pomocí. Bez řádného školení, které probíhá ve školící místnosti, ale také na stanici HZS Vrchlabí, dýchací technika, spojový řád, zdravověda, motorové řezací a rozbrušovací pily. Někteří navštíví ÚHŠ Bílé Poličany(ústřední hasičská škola), na prodloužení odbornosti strojník a někteří jako nový uchazeči k získání osvědčení odbornosti. Tento rok nás čekají lékařské prohlídky, každého člena ve výjezdové skupině a hlubší kontrolou projdou členové s osvědčením, nositel dýchací techniky.

     Každý rok v tento čas se provádí příprava každého člena výjezdové skupině a to se týká také výstroje a výzbroje a hlavně techniky. Co se týká techniky, začneme s cisternou (CAS 20 /4000/240-S2R), které je již rok, rok provozu, podléhá ke kontrolám v KOBITU Slatiňany, to se týká nástavby a ostatních částí Tatra servis v Jičíně, ještě se stále dovybavuje a vylepšuje .Ale už měla několik zásahu (les  Fořt-Lánov ,les Debrné-Hájemství, zámeček Horní Maršov), to jsou největší a nejdelší zásahy s pohledu času. Když se pozastavím nad vozidlem Gazelle, tam je v plánu změna z DA(dopravní automobil), na TA(technický automobil). Co to znamená, že dojde k úpravě zadní části vozu a dovybavení, abychom v případě výjezdu, plně použili i vozidlo Gazelle, co se týká dálkové dopravy vody, vývratu stromů, technickým pomocem, odstranění škodlivého hmyzu, plnění cisteren na plnícím stanovišti při požáru. Nový dopravní automobil Ford, který zatím podléhá stejně jako cisterna ke kontrolám, ale provádíme údržbu a kontrolu vozu. Tento DA používáme a bude se používat na přepravu členů na školení, soutěže okolních sborů, protože k vozidlu máme i přívěsný vozík na kterém budeme moci převést veškeré věci na soutěže, použití při nepřízni počasí, rozvozu pomoci při nechtěných povodní a také jako třetí výjezdové vozidlo, které dopraví členové na vystřídání při větším rozsahu při zásahu na výjezdu, technický pomoci. Nesmím zapomenout na PPS-12, PS-8 i tyto techniky patří vybavení naší jednotky. Každé strojní zařízení prochází každý měsíc protáčení a kontrolou těsnosti a funkčnosti. Abych to vše shrnul, co se týká techniky, odpovědnost za CAS 20/4000/240-S2R -Luboš Sahánek, DA Gazella- Martin Halada, DA Ford-Jiří Kopal. Nad všemi vozidly má dohled garážmistr-Luboš Sahánek. Za provozu schopnost a údržba PPS-12, PS-8 Zdeněk Zeman st. O technice, výstroje a výzbroje by se dalo psát dál a dál, ale toto je jen malá část techniky, kterou disponujeme, které používáme, kterou nám svěřila Obec o kterou se staráme, aby byla akce schopná.

     Chci touto cestou poděkovat firmě MZ Liberec za věcný dary (motorová pila i s příslušenstvím, tablet do CAS), moc děkujeme za pomoc při vybavená vozidel a také Obci, za stálou podporu a stále zlepšující se vybavení naší jednotky. Jen malé připomenutí, jsme tu pro každého, kdo potřebuje pomoc, jak při likvidaci obtížného hmyzu, tak i technickým pomocem. Na telefonním čísle 723 334 130 -velitel jednotky, 734 255 693 – zástupce velitele a nebo písemně na email hasičů hasici.arnultovice@rudnik.cz a nebo na Facebooku, můžete psát své připomínky, dotazy, náměty.

                                                          velitel jednotky JSDHO Rudník-Arnultovice 

                                                                                               Birtus Petr

 


 

 

Plán práce na rok 2019 JPO III Rudník – Arnultovice

 

* Oprava a údržba techniky

* Údržba výstroje a výzbroje

* Úpravy ve vozidle Gazelle, předělání umístění regálu, opravy

* Kondiční jízdy s CAS 20, Gazelle (dohoda s garážmistrem na datu konání)

* Školení v rámci okrsku č.7 ve spolupráci se stanici ve Vrchlabí (motorové řetězové a rozbrušovací pily, dýchací technika, radiotechnika, zdravověda)

* Školení členů v rámci jednotky

* Účast na školení řidičů u p. Hanušové ve Vrchlabí v dohodnutém termínu

* Lékařské prohlídky pro všechny členy jednotky + (dýchací technika)

* Pomoc Obecnímu úřadu při organizování akcí pro občany Rudníku a okolí (dozor nebo dohled), dále technické pomoci při čištění propustí, vozovky, popřípadě držení hotovosti při nepřízni počasí

* Účast jednotky při pálení čarodějnic pomoc při průvodu prvního máje

* Spolupráce při organizování branného dne v základní škole v Rudníku

* Údržba cvičiště

* V letních měsících, návštěva letního dětského tábora (dle dohody s hlavním vedoucím)

* Při pořádání motocyklových závodech v Rudnické rokly, zajištění dálkovou dopravu vody a kropení tratě (dle dohody s Obecným úřadem)

* Pokračování rozdělaných úprav v garáži (kompresor + rozvod po cele garáži stlačený vzduch, odvod výfukových plynů po dokončení přístavby garáže pro Ford)

* Účast v kroužku mladých kuchaříků (dle dohody s vedoucí)

* Výcvik dýchací techniky v zázemí a možnostech naši obce a nebo po dohodě s SDH Dolní Kalná v jejich výcvikovém areálu.

* Abychom měli za sebe za několik let nástupce, přidá se pomocná ruka mladým hasičům.

* Prověřovací cvičení v rámci jednotky (nebo okrsku č.7)

 

26.01.2018 za JPO III Rudník – Arnultovice

                                                             zpracoval: velitel JSDHO Birtus Petr

 


 

Zpráva o činnosti JPOIII Rudník – Arnultovice

za rok 2018

Rád bych v úvodu přivítal hosté, bratry a sestry, jak domácí, tak z okolních sborů a všechny příznivce naši hasičiny. Dovolte mi prosím, abych zde a z tohoto místa, se pokusil shrnout činnost výjezdové jednotky během roku 2018, bohužel jen v krátkosti, protože rok 2018 byl velice úspěšný, pestrý a v některých měsících i náročný.

V čem byl úspěšný?, povedlo se, co nikdo z nás nečekal a zjistil to jako první garážmistr Luboš Sahánek a v SMS napsal,Já se poseru, ono to vyšlo“, bude dopravní automobil, který bude určený pro dopravu na soutěže okolních sborů, školení jak jednotky, tak i pro pracovníky obce, třetí výjezdové vozidlo při nepřízni počasí a popřípadě při povodni pro zajištění materiálové pomoci občanům naší obce. DA – Ford byl řádně, ale opravdu řádně požehnán, oslava se protáhla pomalu do nočních hodin u našich bratrů a sester v SDH Ždírnice, kterým se povedlo získat také dopravní automobil, děkujeme za pozvání a spoluúčast. Další úspěch a radost, byla poskytnutá dotace na zakoupení elektrocentrály a motorové rozbrušovací pily do cisterny. A dále dva členové výjezdové jednotky mohli na rozšíření řidičského oprávnění„ C“ a to Tomáš Horešovský a Jiří Kopal, které ještě pro splnění požadavku navštíví školu v Bílých Poličanech, kde projdou výukou strojníka a zakončí závěrečnou zkouškou a tím bude splněn požadavek dotace pro získání řidičského oprávnění „C“. Za tyto dva úspěchy můžeme poděkovat pracovníkům obce, kteří při předložení všech potřebných věcí, vše zpracovali a odeslali na tu správnou adresu. Šest členů jednotky (Luboš Sahánek, Zdeněk Zenam ml. ,Lukáš Lejdar, Martin Halada, Jan Soukup, byly vyslány na kurs slaňování v Poniklí, rád bych jim předal průkazy a děkuji za účast a věřím, že získané znalosti využijí.

Proč pestrý? Nemáme jen výjezdy na technické pomoci a požáry, ale také máme zpestření, třeba na plesu v Kardašovi Řečici, kde zařídila Vlaďka Soukupová noclehy a vše potřebné kolem toho a také jsme měli možnost reprezentovat SDH na soutěži v Kardašovi Řečici v letních měsících. Směr jih jsme se přesouvali naši Julčou, která měla první dálkovou jízdu. Už jsem zmínil technické pomoci, jak na žádost operačního střediska, tak i starosty obce. Při likvidaci obtížného hmyzu (sršní, vos), kterých bylo v roce 2018 mnoho, než uplynulý rok. Při této činnosti vznikla nová funkce hmyzobijce, kterého se zhostil Jan Soukup, který však požadoval elektrickou plácačku, protože při likvidaci v nepřístupném místě, ručně a neúnavně likvidoval sršně a u počtu okolo dvěstě prohlásil, že bez elektrické plácačky to nepůjde. Určitě se pořídí tato požadovaná pomůcka.

Náročný? náročný byl ve třech případech. 8.5.2018 požár lesa Lánov, 26.7.2018 požár lesa Hájemství(Nemojov), 19.8.2018 požár zámku Horní Maršov, myslím, že není potřeba popisovat náročnost požáru, které jsou velice vyčerpávající. Když to vše shrnu Technických pomocí 26, požárů 9 z toho ze 3 jsme byly odvolání při výjezdu na cestě na místo určení, dopravní nehoda 1, únik plynu 1, planý poplach 1, jedno požární cvičení na školu. Celkový počet je 39 události hlášených z operačního střediska a dalších 12 v rámci katastru obce.

Závěrem chci poděkovat všem členům jednotky, opravdu všem i kteří nebyli jmenováni za dobrou práci při výjezdech, pomoc při střídání,při dlouhodobém zásahu, obci za veškerou pomoc a podporu, kterou v nich máme, stanici ve Vrchlabí za pomoc při školeních(radiotechniky, dýchací techniky, zdravovědy) a dále Jiřímu Stránskému z SDH Dolní Kalná za pozvání do zřízeného cvičiště dýchací techniky a věřím, že spolupráce a umožnění cvičení, bude po dohodě opět možná a v poslední řadě naši Andělce za fota, které se používají jak stránky SDH a Facebooku a je všude tam, kde bychom ji nečekali. Tímto bych vám chtěl ještě jednou poděkovat jménem velitele jednotky za obětavou a úspěšnou práci pro náš sbor v roce 2018 .

 

26.01.2019 za JSDHO JPOIII Rudník – Arnultovice

                                                                  zpracoval: velitel JSDHO Birtus Petr

 


 

H A S I Č I  - JSME TU PRO VÁS

     Vážení příznivci hasičů, rád bych se s Vámi podělil o dění v jednotce dobrovolných hasičů Rudník-Arnultovice. Tento půl rok, který je pro nás už zařazen jako minulost, zůstane ale v paměti, protože byl ve znamení velkého vedra, ale také bohužel sucha, které se projevilo nízkou hladinou potoků, které protékají naši krásnou vesnicí. Během těchto velmi slunečních dnů, jsme projížděli celou vesnicí, zajížděli do každého koutu, kde se nacházejí jak stálí obyvatelé, tak i chalupáři, kteří přijíždí za odpočinkem. Upozorňovali jsme každého na zákaz rozdělávání ohňů a opatrnost při opékaní oblíbených buřtů. Tento rok jsme se setkali s pochopením a dodržováním tohoto nařízení a s ochotou spolupráce, za to moc děkujeme.

Bohužel s teplým obdobím se projevilo i vice výjezdu jak na požáry, tak i na likvidaci obtížného hmyzu (vosy a sršně). Těchto výjezdů za období červen – srpen bylo čtrnáct, které byly nahlášeny na operační středisko v Hradci Králové. Jsme velice rádi, že se na nás obracíte s žádostmi o pomoc. Bohužel i výjezdy na požáry nás neminuly. Požár lesa letiště Fořt-Lánov, kde se probíhalo hašení lesa a cisterna byla použita pro dálkovou dopravu vody. Další lesní požár Hájemství-Debrné,prováděli se hasební práce v lese, dálková kyvadlová doprava vody a zajišťovali jsme plnící místo pro ostatní cisterny a to přímo na přehradě Les Království, tento výjezd byl až do nočních hodin. K našemu překvapení, jsme měli výjezd na nouzové přistání letadla v Hostinném, členové jednotky prováděli prohledávaní lesa a výsledkem bylo, cvičení. Další výjezdy na hořící trávu, okrasné keře a podobně, se jednotka buď účastnila anebo jsme při výjezdu byly odvolány a vrátili se zpět na základnu. Nejnáročnější požár byl v Horním Maršově-zámek,kde byla jednotka na výzvu operačního střediska přizvána s cisternou, která dodávala vodu automobilovému žebříku                                                                                                                                                                                                                                 a proudům uvnitř budovi.Bylo to velice náročné pro všechny zúčastněné, používala  se dýchací technika, bez které to uvnitř nešlo, při dohašování ložisek, která byla mezi stropy. Tento zásah je za poslední dobu patřil, mezi ty nejnáročnější.

 Musím poděkovat za podporu obce, která nás vybavila na velice dobrou úroveň, dále chci poděkovat všem členům, kteří vyjíždí na každý výjezd a dále poděkovat členům, kteří jsou ochotni a přijedou vlastním vozem na pomoc a vystřídání.  Mohlo by se psát dál a dál, toto je jen střípek činnosti, kterou provádíme, pro kterou zde jsme, pro kterou zanedbáváme své rodiny.   Přeji ještě krásné podzimní dny a věřím, že budu moci příště napsat o našem dění v jednotce.                       

Velitel JSDHO Rudník-Arnultovice Birtus Petr

 

 


JPO III  Rudník - Arnultovice

     Rád se podělím s Vámi s radostí, která byla pro nás přímo pro všechny členy jednotky JPO III Rudník-Arnultovice předvánočním dárkem a to příjezd vymodlené cisterny CAS 20 /4000/240-S2R  Tatra. S novou cisternou se všichni členové jednotky seznamují a zároveň provádějí kondiční jízdy, aby každý řidič skupiny „C“  s oprávněním tuto cisternu řídit, osahal nové auto a bezpečně při výjezdu nebo technických pomocích, se zase vrátil zpět se všemi, které vezl sebou.

     A s novým rokem tu máme čas školení, které se provádí pomalu až k jarním měsícům. Jen v krátkosti se zastavím u některých školení, kterými jsme povinni projít a absolvovat pro řádný chod jednotky jak se říká opakování je matka moudrosti.Začneme dýchací technikou, kterou disponujeme  a to jedním druhem staršího typu(Saturn),která nám bude sloužit ještě do roku 2021 a potom ji končí  její celková životnost a dále ji nebudeme moci používat, druhým typem(Dräger),která je uložená v nové cisterně a seznamujeme se sní. Dalším školením je radiotechnika, protože veškerá spojení, které se provádí se hlásí rádiovou sítí a při vysílání se musí dodržovat stanovená ustanovení a řád při spojování. Každý dva roky jsme povinni projít školením členů, kteří mají osvědčení na obsluhu motorové řetězové a rozbrušovací pily. Projdeme školení řidičů „B“ a „C“ ve Vrchlabí, kam jezdíme každý rok. Každý z nás by měl znát zásady poskytnutí první pomoci a je možné si to oživit na školení, který se uskuteční pro celý okrsek č.7 Hostinnsko u nás na sále KD. Když to trochu učešu, tak školení radiotechniky,motorové řetězové a rozbrušovací pily, dýchací technika se provede na stanici HZS Vrchlabí. Další nové členové, kteří mají si zájem rozšířit odbornost se zúčastní výuky v ÚHŠ V Bílých Poličanech.

     Také se v tomto období připravuje výstroj a výzbroj a hlavně technika, kterou je nutné mít v pohotovostním stavu a plně funkční. Když už jsem začal s pomocí, tak mohu s potěšením oznámit, že jednotka je vybavena ochrannými prostředky pro ochranu zasahujícího člena, který tuto činnost provádí a to k odstraňování škodlivého hmyzu (vosy, sršně).Proto pokud budete potřebovat pomoc s odstraněním škodlivého hmyzu, můžete se obrátit na obec a nebo přímo na email hasičů hasici.arnultovice@rudnik.cz,popřípadě na telefonní číslo velitele jednotky 723 334 130,nebo zástupce velitele jednotky 734 255 693,budeme rádi, že se na nás obrátíte a hlavně jsme tu pro Vás.

      Osobně si myslím, že by bylo možné pokračovat v popisování činnosti v jednotce JPO III Rudník-Arnultovice, ale věřím, že bude možnost příště napsat pár řádků pod hlavičkou HASIČI.

                           S přáním hezkých slunečních dnů.    

                                                      Velitel JSDHO Rudník-Arnultovice Birtus Petr

     


 

 

Plán práce na rok 2018 JPO III  Rudník – Arnultovice

- Oprava a údržba techniky

- Údržba výstroje a výzbroje

- Kondiční jízdy s CAS 20 a seznámení se s uložením veškerých věcí ve vozidle to se týká  všech řidičů strojníků skupiny „C“

- Seznámení všech členů výjezdové jednotky s uložením věcí ve vozidle(dýchací technika,radiotechnika,svítilny)

- Školení v rámci okrsku č.7 ve spolupráci se stanici ve Vrchlabí(motorové řetězové a rozbrušovací pily,dýchací technika,radiotechnika,zdravověda)

- Školení členů v rámci jednotky

- Účast na školení řidičů u p.Hanušové ve Vrchlabí(nebo v rámci okrsku,dle dohody) a dohodnutém termínu

- Lékařské prohlídky(dýchací technika)

- Pomoc Obecnímu úřadu při organizování akcí pro občany Rudníku a okolí(dozor nebo dohled),dále technické pomoci při čištění propustí,vozovky,popřípadě držení hotovosti při nepřízni počasí

- Účast jednotky při pálení čarodějnic pomoc při průvodu prvního máje

- Spolupráce při organizování branného dne v základní škole v Rudníku

- Údržba cvičiště

- V letních měsících,návštěva letního dětského tábora(dle dohody s hlavním vedoucím)

- Renovace přívěsného vozíků PPS-12(na který opět bohužel nedošlo)

- Při pořádání motocyklových závodech v Rudnické rokly,zajištění dálkovou dopravu vody a kropení tratě(dle dohody s Obecným úřadem)

- Pokračování rozdělaných úprav v garáži(kompresor + rozvod po cele garáži stlačený vzduch,udržovací zdroj pro CAS 20,odvod výfukových plynů)

- Účast v kroužku mladých kuchaříků(dle dohody s vedoucí)

- Výcvik dýchací techniky

- Pro některé členy bude možnost zdokonalit  své znalosti a účastnit se kursu slaňování

- Abychom měli za sebe za několik let nástupce,přidá se pomocná ruka mladým hasičům,myslím,že to tam potřeba je.

- Prověřovací cvičení v rámci jednotky(nebo okrsku č.7)

 

27.1.2018  za JPO III Rudník – Arnultovice            

zpracoval: velitel JSDHO Birtus Petr

 


 

 

Zpráva o činnosti

JSDHO  JPOIII Rudník-Arnultovice za rok 2017

Sešel se rok s rokem a znovu se zde opět setkáváme, abychom ohodnotily rok, který je už minulostí, ale zůstává v naši paměti,proto dovolte, abych zde a s tohoto místa se pokusil shrnout činnost JPO III během roku 2017.

Už v prvních dnech nového roku, dle plánu práce a dle možností členů jednotky jsme se setkávali v zázemí hasičů a nebo v garáži kde se prováděla  údržba a nutné opravy na cisterně, gazelle a PPS-12. Započali přípravy opravy záložní PPS-12,která byla postupně rozebrána, opotřebené součásti nahrazeny novými a hlavní část čerpadla zaslána do odborné firmy, která provedla napasování nového oběžného kola do těla čerpadla a zaslána zpět. Po volných sobotách a nedělích se postupně vracela mašinka zpět k původnímu stavu, ale vylepšeném stavu. A zapomněl jsem na pravidelnou údržbu výstroje a výzbroje, která se provádí nejenom v zimním období, ale po celý rok. Bohužel stále bojujeme s nedostatkem zásahových věcí (firemanů) a bot.

Když jsem nahlédl do plánu práce na rok 2017,tak mohu s uspokojením říci, co bylo psáno to bylo provedeno, jen malý detail, opět se nepovedla renovace přívěsného vozíku PPS-12 provést, ale povedla se generálka čerpadla pro tento přívěs, tak aspoň malé plus.

Začalo se na úpravách půdního prostoru, kde se bude nacházet šatna JPO III a dále celková rekonstrukce kanceláře velitele a starosty sboru, která byla již dokončena a už plní svůj účel kde se schází pracovní skupina. Zde se nachází veškerý materiál pro chod jednotky. Další činností  je pomoc při motocyklových závodech v Rudnické Rokly, kterých se účastníme pravidelně(dálková doprava vody a kropení tratě. Tato činnost ukáže na připravenost a vytrvalost techniky, výzbroje a hlavně výdrž lidí, protože tato činnost je podobná jako při zásahu a trénovat se musí. V neposlední řadě nesmím opomenout na pozvání k spolupořádání branného dne v místní základní školy, kde jsme mohli přidat pomocnou ruku při organizování stanovišť.Dále chci moc poděkovat za pozvání ke Kuchaříkům, kde jsme pomohli vedoucím a dětem připravit poslední den kroužku, při kterém se předávali výuční listy. V září při zahajování kroužku byly nový kuchaříci  seznámení s pravidly dodržování zásad při vaření, smažení a v zimním období, se přidala pomocná ruka při organizování besídky pro rodiče.  A dalšímu pozvání se nedalo odolat a to do Letního Dětského Tábora v Dědově, kde jsme byly zaměstnány po celý den s dětmi ukázkou výstroje, výzbroje a techniky, kterou jsme na místo přijeli.

Jedna velká radost se dostala až k nám, bude cisterna a bude do konce roku. Čekali nás dva kontrolní dny z toho první se konal v Jičíně, kde bylo možno okouknout vystavená hasičská auta (DA) tak i cisterny. V tento den bylo započato sestavování naší vysněné cisterny, už byly první plány na papíře ze všech stran a s popisem, kde se co nachází. Procházelo se postupně část po části celého výkresu a co nebylo jasné, bylo ukázáno přímo na vozidle, které stálo vystavené a bylo ho možné celé prohlédnout. Na druhý kontrolní den se jelo přímo do KOBITU Slatiňany, kde byla ta naše kráska, ale byla poloviční, byl to podvozek s kabinou a nástavba se teprve tvořila, Pohotový fotograf Michal vyfotil všechny mazací místa na autě, pokud byla ještě viditelná, uvidíme při našem pozdním mazaní, zda všechny najdeme. No a v měsíci prosinci jsme se dočkali a přijela k Obecnímu úřadu, kde proběhlo zaškolení s ovládáním auta a příslušenství, myslím, že se budeme ještě co učit. Toto je jenom stručný popis toho, na co jsme se těšili celý rok. Chci poděkovat za pořízení cisterny Obecnímu úřadu i když vím, že cena pořízení určitě zahýbala s účtem obce.

Musím se takém okrajově zmínit o cvičení s dýchací technikou, kterou vede Pavel Podobský a vytvořil malé cvičiště v bývalém kině lázně Fořt. Obecní úřad nám propůjčil tento objekt na cvičení. A nesmím zapomenout na dva členi jednotky, kteří projevili zájem o  dotační program k získání řidičského oprávnění skupiny „C“, Petr Horešovský a David Čáp, kteří prošli a získali, po získání znalostí jízdy a provozu cisterny, rozšíří řadu řidičů opravněné řídit cisternu.

Bylo by možno stále popisovat činnost, kterou jsme dělali přes cely rok, popisovat měsíc po měsíci ale budu už stručný a provedu jen seznámení s činností, která je zaznamenaná na operačním středisku v Hradci Králové. Výjezdových akci(poplachu)bylo 22.

14. Technické pomoci (nepřízeň počasí, sršně, ucpané propustky)

2. Planý poplach (Model Obaly, Hostinné měst.úřad-porcinkule)

6. Požár (Čermná 15.4.,Čermná 6.8.,15.8.Dolní Olešnice pole,7.12-9.12       Javorník ).

Další pomoc byla prováděna po dohodě s Obecním úřadem.

V závěru bych Vás rád informoval o počtu členů v jednotce, bylo celkem 29 členů z tohoto počtu je 24 mužů a 5 žen. Bohužel jsem nucen pozastavit činnost třem členům z důvodu neprokázání zdravotní prohlídky a to Jiránek Patrik, Hanzelka Martin, Lec Tomáš. V roce 2017 do našich řad byla příjmuta Eva Jiránková, tím ji mezi námi vítám.

Tímto bych vám chtěl všem členům , moc poděkovat jménem velitele jednotky za obětavou a úspěšnou práci pro náš sbor v roce 2017 a mím přáním je  pokračovat  takto a nebo ještě lépe v roce 2018.

 

27.1.2018 za JSDHO JPOIII Rudník – Arnultovice

                                                                                     zpracoval: velitel JSDHO Birtus Petr

 


 

 

JPO III Rudník - Arnultovice – CO SE UDÁLO V ROCE 2017

     Pomalu končí rok 2017 a tak by bylo dobré se ohlédnout a zhodnotit, co se podařilo v jednotce JPO III zrealizovat,dokončit a hlavně se posunout směrem kupředu. Bohužel však nemohu vše do podrobná popsat, jak bych si to představoval, ale pokusím se shrnout zásadní činnosti v několika řádcích. V první řadě se povedla generálka  PPS-12(přenosná motorová stříkačka),kterou jsme si provedli vlastními silami, jen součásti oběžného kola a pláště byly zaslány na spasování odborné firmě, která se specializuje na opravy těchto čerpadel, protože na koleně  v našem zázemí(základně),nelze toto provést. PPS-12 může být třeba zařazena do zásahu jako součást dálkové dopravy vody do nepřístupných míst, doplňování cisteren při kyvadlové dopravy při požáru. Bohužel co se nepovedlo, je oprava přívěsného vozíku pro tuto PPS-12,která byla v plánu činnosti pro tento rok. Jedná se o nový nátěr a kontrolu celého přívěsu. Myslím, že v následující rok se vše napraví. Dále mě těší, že se jednotka pomalu zařazuje do pomoci likvidace obtížného hmyzu (sršně, vosy). Tento rok se zásahů s pomocí našim občanům rozrostl a jsme velice rádi, že se na nás obracíte. Abychom byli chráněny před tímto bodavým hmyzem, jsme nuceni pořídit speciální oblek pro naši ochranu.

      Rok 2017  technické pomoci a zásahy. Byl to rok extrémních větrů a deště a proto nám přinesl dvacet zásahů, například požáry obytných domů, pole, likvidace obtížného hmyzu, odstraňování spadlých stromu na komunikaci, vývratů, které poškodili elektrické vedení a další likvidaci škod způsobené nepřízní počasí to jsou zásahy, které si řídíme samy a byly ohlášeny obyvateli obce a nebo operačním střediskem v Hradci Králové. Pokud je vyhlášen poplach operačním střediskem,rozezní se siréna a zároveň přijde každému členu výjezdové jednotky sms, kde se seznámeny s události a pro nás je to signál, že bychom měli vyjed do deseti minut ze základny na místo události, zatím se nám daří tento čas splnit. Další jsem zmiňoval, technické pomoci, kterých jsme měli tento rok devatenáct. Jsou to pomoci na žádost Obecního úřadu, jako příklad mohu uvést čištění propustí pod komunikací, očista znečištěné silnice po stavebních prací, odstranění překážek všeho druhu, jak na komunikaci tak i z koryta potoka. Ale byla i příjemná činnost a to návštěva dětského letního tábora jako v loňském roce, kde jsem strávili příjemný den s ukázkou výstroje a výzbroje a techniky, kterou disponuje naše jednotka.

     Není to vše co jsem chtěl napsat a seznámit Vás všechny, je to jen střípek činnosti, jen připomenu naši emailovou adresu,na které je možné psát připomínky, názory a popřípadě žádosti o pomoc.

                                      hasici.arnultovice@rudnik.cz

                                              velitel JSDHO Rudník-Arnultovice  Birtus Petr 

 


 

 

Plán práce na rok 2017  JPOIII  Rudník –  Arnultovice

Oprava a údržba techniky

Údržba výstroje a výzbroje

Generální oprava PPS-12 (která bude použita při dálkové dopravy vody v Rudnické rokly a jako záložní pro případ poruchy PPS-12,která je umístěna v DA-8 Gazelle)

Dokončení rozdělaných úprav v garáži

Školení členů jednotky (řidiči, radiotechnika, dýchací technika)

Lékařské prohlídky

Účast jednotky při pálení čarodějnic a pomoc při průvodu prvního máje

Při pořádání motocyklových závodech v Rudnické rokly zajištění kropení tratě (dle dohody s. panem Pavlem Šmahelem a Obecním Úřadem

Renovace přívěsného vozíku PPS-12 (na kterou bohužel čas v minulém roce nezbyl)

V letních měsících, návštěva letního dětského tábora (dle dohody s hlavním vedoucím)

Pomoc Obecnímu Úřadu při organizování akcí pro občany Rudníku(dozor či dohled), dále technické pomoci při čistění propustí, vozovky a jiné

Účast v kroužku mladých kuchaříků dle dohody s vedoucí

Pomoc při organizování branného závodu pro školu v Rudníku

Údržba  cvičiště

 

20. 01. 2017 za JPOIII Rudník – Arnultovice 

                                                                        zpracoval: velitel JSDHO Birtus Petr

 


 

 

HASIČI JPOIII Rudník - Arnultovice, hodnocení roku  2016

     Nastal čas zimního období a můžeme hodnotit rok, který se pomalu blíží ke svému závěru a brzo budeme vítat nový rok 2017.Myslím, že bychom mohli začít výjezdy, které jsou zaznamenány jako zprávy o zásahu jednotky JPOIII Rudník-Arnultovice a to požár stodoly ve Slemeně, vyjížděla CAS 25 i DA-8(Gazelle),dále byla jednotka vyslána do obcí Výrava a Jílovice postižené záplavou s čistícími, dezinfekčními a úklidovými prostředky, přeprava se prováděla DA-8(Gazelle),operační středisko v Hradci Králové nás vyslalo na čištění silnice od nánosu nečistot, která zasahovala do poloviny vozovky v nepřehledné zatáčce,hrozilo nebezpečí smyku a to na silnici Rudník-Čistá-Vrchlabí(Čistecký les).Jsme rádi, že se pomalu zapojujeme do likvidace obtížného hmyzu, které jsme provedli na Bolkově č.p.539 a jednalo se o půdní prostor domu a podstřešní prostor garáže,ve stejný den proběhla likvidace sršní i u křížku. Jsme rádi, že jsme mohli provést i další likvidace srší, které dopadli úspěšně.

     Za technické pomoci, mohu jmenovat pomoc při motocyklových závodech v Rudnické Rokly, kde jsme zvolili jinou taktiku při kropení tratě a to dálkovou dopravu vody za pomoci 3xPPS-12 a PS-8,kde je voda dodávána do CAS 25 a dále rozvodem hadic „B“, „C“ po tratích. Do technické pomoci zařazujeme i pomoc při čištění komunikace po znečištění nebo kanálových svodů dešťové vody, propustí a pomoc Obecnímu úřadu při organizování kulturních akcí. Už jsme si také vyzkoušeli dovoz užitkové vody na místo určení, kde byla nutně potřeba. Jsme tu pro všechny občany, které potřebují pomoc a zároveň si ceníme o vyslovení díků, jak písemnou formou tak i ústní, je to pro nás uznání, že ta naše hasičina přináší užitek a hřeje nás to u srdce.

       V tomto období se zaměříme na opravu PPS-12,která nutně potřebuje generální opravu, aby mohla být zařazená do činnosti a dále je nutné provádět údržbu další techniky, aby byla připravena v případě hotovosti nebo k výjezdu.

V poslední řadě, něco k organizačním věcem,

Velitel JSDHO -  Birtus Petr

Zástupce velitele -  Zeman Zdeněk ml.

Velitelé družstev -  Čáp David, Zeman Václav, Horník Milan

Výstroj+hl.strojník - Zeman Zdeněk st.

Garážmistr – Sahánek Luboš

Dýchací technika – Podobský Pavel

 

                                                                velitel JSDHO Rudník-Arnultovice Birtus Petr

 


 

HASIČI JPOIII Rudník – Arnultovice, jak je neznáte

            Už v úvodu toto článku, byl chtěl poděkovat za možnost uvést a popsat činnost výjezdové skupiny JPOIII Rudník-Arnultovice. Aby se dobře začínalo s popisem, tak se vrátím na počátek nového roku a tím osvětlím činnost v tomto období, kde se zaměřujeme na svěřenou výstroj a výzbroj a techniku, která potřebuje pravidelnou kontrolu pro její dobrou akce schopnost.Hlavně v zimním období se provádějí opravy, které si vyžadují delší čas při opravách a údržbě, aby byla technika připravena na někdy náročné operace při technických pomocích nebo při výjezdu při vyhlášení poplachu. Také v tomto období dochází k plánování školení pro celou jednotku a nebo kurzy v Ústřední Hasické Školy v Bílých Poličanech. Letošní rok nás čekal kurz dýchací techniky, strojníků a velitelů a poslední řadě se plánovalo prověřovací cvičení jednotky JPOIII Rudník-Arnultovice. I když jsou v tomto období vrata garáže, kde je výzbroj, výstroj a technika uložena uzavřena, stále se každý víkend, každý volný čas věnuje k popsané údržbě a opravám.

            Jak už jsem nakousl tak v měsíci únoru proběhlo prověřovací cvičení jednotky JPOIII dle schváleného scénáře na cvičišti psů u Avonu Rudník a po likvidaci požáru, cvičený pes, cvičený k určení látky, která byla použita při zakládání požáru. Cvičení bylo náročné na vzdálenost sestavování vedení k požáru a dalšího vedení k doplňování vody do cisterny.Tohoto cvičení se zúčastnilo čtrnáct členů jednotky JPOIII, technika CAS 25,Gazelle,PS-8.Chtěl bych touto cestou poděkovat p.Vladislavu Taclíkovi za natočení videa pomocí drona a dalším za videa a fota, která nám pomohla vidět toto cvičení i z pohledu člověka, který není přímo součástí akce hasičů. A hlavně p.Michalu Šindelářovi, který umožnil toto cvičení uskutečnit a došlo k dohodě spolupráce na dalších cvičení.

            Při dobře nastartované činnosti jednotky nás zastihla rána, kdy v březnu v ranních hodinách se nám roztrhl článek pomyslného řetězu nejenom JPOIII ale i SDH, kdy nás navždy opustil velitel jednotky p.Bohumil Martínek, náš Boban. Smutek nás provázel až do pohřbu. Tato bolest zůstává i na dále, zanechal po sobě kus dobré práce, se kterými se setkáváme v zázemí JPOIII.S touto bolestí se musíme srovnat a pokračovat a pomáhat tam, kde je potřeba a proto prošlo ÚHŠ v Bílích Poličanech osm členů kurzem dýchací techniky, protože naše CAS je touto technikou vybavena, tři strojníci a dva velitelé.Výuky a závěrečné zkoušky proběhly s úspěchem a členové se zapojili do činnosti jednotky. Dýchací technika stejně jako členové prochází kontrolami a revizemi v ÚHŠ v Bílých Poličanech pro jejich bezpečnost a hlavně bezpečnost obsluhy, které je na tomto zařízení při použití v zakouřeném prostřední závislá.

            Dalšímu velkému kroku došlo k výměně pneu na CAS 25 v Osnádu v Hostinném a musím také zmínit dobrou spolupráci při opravách na naši cisterně v Transpedu v Hostinném, kteří nám ji udržují v chodu. Další úspěch při opravě PPS-12,kde byla provedena generální oprava čerpadla, už to bylo potřeba po tolika rokách používání a bude se pokračovat při opravách.Chtěl bych poděkovat Obecnímu Úřadu za trpělivost s našimi požadavky a určitě jsou rádi, že nás tu mají.

            Když se ohlédnu za naší činnosti od začátku nového roku tak můžeme a máme o čem hovořit, technické pomoci-čištění propustí, kanálových zemních odvodu dešťové vody, čištění silnice, doprovod průvodů, kropení tratě při motocyklových závodech. A když se podívám do předu byl bych rád, abychom  mohli být prospěšný našim obyvatelům při odstraňování vos a sršní, toto bude ještě v jednání. Dalo by se ještě hodně popisovat a psát o výjezdové jednotce JPOIII Rudník-Arnultovice, ale věřím, že příště bude možnost pár řádků napsat a nebo ještě lepší popsat co se podařilo.

                                                            zas.velitele JPOIII Birtus Petr